Την Τετάρτη συζητείται το μέλλον του ΤΕΙ Ηπείρου σε γενική συνέλευση του ιδρύματος

 

Όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα

 


Η πρόταση του προέδρου Γρηγόρη Γκίκα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την Άρτα

 

«Προτείνω τη συγκέντρωση όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου σε μία πόλη, αντί τεσσάρων όπως είναι σήμερα, και συγκεκριμένα στην Άρτα, η οποία και αποτελεί τη διοικητική έδρα του Ιδρύματός μας», αναφέρει στην εισήγηση που θα κάνει προς την Γενική Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, ο πρόεδρος του ιδρύματος Γρηγόρης Γκίκας, ο οποίος θεωρεί την πρότασή του αυτή, ως απάντηση στις προκλήσεις της εποχής, αλλά και παράλληλο βηματισμό με την προοπτική που δίνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για την Ανώτατη τεχνολογική Εκπαίδευση.

Η πρόταση, εκτός του ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και χρήσιμη για την Άρτα, αποτελεί την απάντηση στην κρίση που διέρχεται σήμερα ο Ανωτάτη Τεχνολογική Εκπαίδευση και αναζητούνται λύσεις για βιώσιμα ΤΕΙ στην ελληνική περιφέρεια.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου Γρηγόρης Γκίκας, εξυπηρετεί τον περαιτέρω τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Ιδρύματος, για να σημειώσει χαρακτηριστικά: «Η πρότασή μου εξυπηρετεί περαιτέρω τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Ιδρύματος, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε συναδέλφους διαφορετικών επιστημών να αποτελέσουν για πρώτη φορά ενιαία ακαδημαϊκή κοινότητα, κάτι που μόνο πλούτο μπορεί να προσκομίσει στην ερευνητική μας προσπάθεια. Επίσης επιτυγχάνονται  σημαντικές  οικονομίες κλίμακας όσον αφορά γενικές και σταθερές  δαπάνες  και αξιοποιούνται στο έπακρο οι διαθέσιμοι πόροι τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού,  το οποίο και είναι το ζητούμενο στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Επιπλέον, τα ήδη υπάρχοντα κτίρια του ΤΕΙ Ηπείρου στις άλλες πόλεις μπορούν πιθανότατα να αξιοποιηθούν σε συμπληρωματικές προς την εκπαίδευση  προσοδοφόρες δράσεις και δομές  ή και να  διατεθούν σε υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές των συγκεκριμένων πόλεων, ενώ με  αξιοποίηση  και σωστή  διαχείριση  μπορούν  προσωρινά να καλυφτούν οι ανάγκες του Ιδρύματος από  τις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στην Άρτα».

Η πρόταση του προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου Γρηγόρη Γκίκα, θα συζητηθεί την Τετάρτη στην γενική συνέλευση του ιδρύματος και η όποια απόφαση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί σ’ αυτή την φάση, δεν πρέπει να προκύψουν δευτερεύουσες αντιπαραθέσεις, αλλά με κάθε τρόπο να προβληθεί το αίτημα και σε όσο το δυναν τον σύντομο χρονικό διάστημα, να υλοποιηθεί.

Η πρόταση του κ. Γκίκα

Ολόκληρο το κείμενο της πρότασης του προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου Γρηγόρη Γκίκα, που θα κατατεθεί στην γενική συνέλευση είναι η ακόλουθη:

Προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στην παρούσα χρονική στιγμή και σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, όταν όλα προμηνύουν δομικές αλλαγές και διορθωτικές κινήσεις, αισθάνομαι την ανάγκη ως Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου να συμβάλω δημιουργικά προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι πρέπει να βρισκόμαστε στην πρωτοπορία των εξελίξεων και να μην είμαστε ουραγοί, οι οποίοι άβουλα ακολουθούν την προδιαγεγραμμένη πορεία.

Τα ΑΕΙ της χώρας μας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) είναι πολλαπλώς βαλλόμενα και η αναξιοπιστία περιβάλλει το ακαδημαϊκό μας έργο. Συνεπώς απαιτείται η μεταρρύθμιση να ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους. Παραφράζοντας τη ρήση, δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε τι κάνουν οι άλλοι για εμάς, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τους εαυτούς μας. Ως προς το ΤΕΙ Ηπείρου αυτό σημαίνει δύο χαρακτηριστικά: η «θωράκιση» της ακαδημαϊκότητας του Ιδρύματός μας και η διασφάλιση του ρόλου του στην στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Υπενθυμίζω ότι έχω υποβάλλει πλήρη πρόταση, η οποία και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματός μας. Σαφώς και στηρίζω τη συγκεκριμένη πρόταση και την επιθυμητή συνένωση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά επειδή οι εξελίξεις «τρέχουν» αισθάνομαι την ανάγκη να επαναδιατυπώσω μέρος της πρότασής μου, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη για περιορισμό του λειτουργικού κόστους, καθώς η παρούσα περίσταση «πληγώνει» πολλαπλά τον ελληνικό λαό και τον φορολογούμενο πολίτη.

Γι’ αυτό προτείνω τη συγκέντρωση όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου σε μία πόλη, αντί τεσσάρων όπως είναι σήμερα, και συγκεκριμένα στην Άρτα, η οποία και αποτελεί τη διοικητική έδρα του Ιδρύματός μας. Η πρότασή μου εξυπηρετεί περαιτέρω τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Ιδρύματος, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε συναδέλφους διαφορετικών επιστημών να αποτελέσουν για πρώτη φορά ενιαία ακαδημαϊκή κοινότητα, κάτι που μόνο πλούτο μπορεί να προσκομίσει στην ερευνητική μας προσπάθεια. Επίσης επιτυγχάνονται  σημαντικές  οικονομίες κλίμακας όσον αφορά γενικές και σταθερές  δαπάνες  και αξιοποιούνται στο έπακρο οι διαθέσιμοι πόροι τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού,  το οποίο και είναι το ζητούμενο στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Επιπλέον, τα ήδη υπάρχοντα κτίρια του ΤΕΙ Ηπείρου στις άλλες πόλεις μπορούν πιθανότατα να αξιοποιηθούν σε συμπληρωματικές προς την εκπαίδευση  προσοδοφόρες δράσεις και δομές  ή και να  διατεθούν σε υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές των συγκεκριμένων πόλεων, ενώ με  αξιοποίηση  και σωστή  διαχείριση  μπορούν  προσωρινά να καλυφτούν οι ανάγκες του Ιδρύματος από  τις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στην Άρτα.

Ως προς τις εσωτερικές αναδιαρθρώσεις των Σχολών /Τμημάτων και των προγραμμάτων σπουδών προτείνω την παρακάτω  διάρθρωση  που περιλαμβάνει την δημιουργία τεσσάρων συνολικά σχολών με στοχευμένα ανταγωνιστικές   κατευθύνσεις, στα πλαίσια των διακηρύξεων του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., όπως έχουν ήδη κατατεθεί στη δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα:

Α. Η ΣΤΕΓ, η οποία θα περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις:

α) Φυτικής Παραγωγής και Ανθοκομίας

β) Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας

Στη σχολή θα εισάγονται 150 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Στην ουσία θα συμπεριλαμβάνονται και τα τέσσερα υπάρχοντα τμήματα, τρία της ΣΤΕΓ και το Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας.

Β. Η ΣΔΟ, η οποία θα περιλαμβάνει  τις εξής κατευθύνσεις / προγράμματα σπουδών:

α) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

β) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

γ) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στην Οικονομία

Στη σχολή θα εισάγονται 350 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Στη ουσία θα συμπεριλαμβάνονται και τα πέντε υπάρχοντα τμήματα της σημερινής Σχολής ΣΔΟ.

Γ. Η ΣΕΥΠ, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα σπουδών

α) Λογοθεραπείας

β) Νοσηλευτικής

γ) Βρεφονηπιοκομίας

Στη σχολή θα εισάγονται 350 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Δηλαδή θα συμπεριλαμβάνονται και τα τρία υπάρχοντα τμήματα της σημερινής Σχολής ΣΕΥΠ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να προσθέσω ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύονται οι υφιστάμενες δομές υγειονομικής περίθαλψης στην Άρτα και το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας θεωρώ ότι μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των σπουδαστών.

Δ. Η Σχολή Μουσικών Σπουδών, η οποία θα περιλαμβάνει

το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (ως έχει) με την ανάπτυξη και άλλου προγράμματος σπουδών στο εγγύς μέλλον και με τη βοήθεια του υπάρχοντος προσωπικού.

Στη σχολή θα εισάγονται 100 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Εν κατακλείδι, νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραμένουμε αδιάφοροι στον «κυκεώνα» των εξελίξεων.   Θεωρώ ότι η πρότασή μου για τη δημιουργία ενιαίας ακαδημαϊκής κοινότητας στο ΤΕΙ Ηπείρου είναι σε σωστή κατεύθυνση, θωρακίζει τον ακαδημαϊκότητα του ιδρύματός μας και  αποτελεί «καθαρή λύση» στα πλαίσια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας.

Προσδοκώ για τις δικές σας γόνιμες και δημιουργικές παρατηρήσεις.

Με τιμή 

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου 

 

Γρηγόρης Γκίκας