Περίεργη εκτεταμένη υλοτόμηση στην Καμαρίνα

 

 

 

Καταγγελία του Γιάννη Ρέντζου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα – Λούρος – Ζάλογγο»

 

Μια πεντηκοντάδα παχύκορμων πεύκων βρέθηκαν κάτω από το τσεκούρι του ξυλοκόπου για λόγους που δεν έγιναν πλήρως κατανοητοί.

Το ζήτημα έθεσε προ ημερησίας διατάξεως στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 ο Γιάννης Ρέντζος κατόπιν καταγγελιών μελών της Περιβαλλοντικής Εταιρείας Πρέβεζας και επιτόπιας πραγματογνωμοσύνης.

Το περίεργο είναι πως η εντολή δεν είχε δοθεί από την παρούσα δημοτική αρχή (σε επίπεδο Δημάρχου) ενώ οι εξηγήσεις, που δόθηκαν από διάφορες πλευρές, δεν ήταν ικανοποιητικές ως δικαιολογία για το μεγάλο αριθμό των κομμένων δέντρων. Αυτές αφορούσαν τον κίνδυνο που ενδεχομένως εγκυμονούσε

1) η παρουσία μερικών κορμών ως μηχανικών αιτίων καταστροφών οικιών από ενδεχόμενες πτώσεις και

2) η ύπαρξη συστάδων ως επικίνδυνων θερινών πυρογενών στοιχείων (κίνδυνος έναρξης ή επέκτασης πυρκαγιάς).

Γίνεται  λόγος για σύνολο εξήντα δέντρων ενώ, εν πάση περιπτώσει, εμείς μετρήσαμε ακριβώς σαρανταέξι, τα οποία το δασαρχείο (αν η πληροφορία μας είναι σωστή) δεν είχε χαρακτηρίσει ως επικίνδυνα. Πραγματικά, τα σχετικά μικρής ηλικίας δέντρα είχαν φυτευτεί το 1977 με πρωτοβουλία του Συλλόγου Καμαρινιωτών Αθήνας με σκοπό τη συγκράτηση του εδάφους και την αποτροπή κατολισθήσεων.

Από την επιτόπια έρευνά μας διαπιστώσαμε πως 25 δέντρα κόπηκαν στη θέση Αλωνάκι, 20 στη θέση Καμπαναριό, πίσω από την εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, και ένα στην πλατεία.