Αλλαγές προτείνει σε επιστολή του προς τον Α. Σαμαρά, ο πρώην υπουργός Αντώνης Φούσας

Μόνο με αναθεώρηση Συντάγματος θα βγούμε απ’ το σημερινό αδιέξοδο

 

• Βαθιές τομές στη δημόσια διοίκηση και στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας, αλλά και ρηξικέλευθες αποφάσεις επιβάλλουν οι σημερινές δύσκολες συνθήκες, μέσα από τις οποίες διέρχεται η Ελλάδα, προκειμένου να βγει αυτή από το αδιέξοδο. Αντίστοιχες αλλαγές αξιώνει φυσικά και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, καθώς τις θεωρεί ως τη μόνη δυνατή λύση στην παρούσα συγκυρία. Αυτό επισημαίνει ο πρώην Υπουργός Αντώνης Φούσας, ο οποίος κάνει λόγο για ανάγκη νέας Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία, όπως λέει, μπορεί να γίνει το 2013, δηλαδή μετά την συμπλήρωση πέντε ετών από την τελευταία αναθεώρησή του. Αυτή θα πρέπει, όπως υπογραμμίζει, να περιλαμβάνει ριζοσπαστικές αλλαγές, όπως η μείωση του αριθμού των βουλευτών, η κατάργηση του ασύλου για εξωπανεπιστημιακούς, η κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και η αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τις εθνικές εκλογές!
Μάλιστα, ο κ. Φούσας, έγκριτος νομικός ο ίδιος, με επιστολή του τόσο προς τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, όσο και προς τη σχετική Επιτροπή του κόμματος που συνεστήθη πρόσφατα υπό την προεδρία του Δημ. Αβραμόπουλου, προτείνει να αρχίσει πρώτη η Ν.Δ. το δημόσιο διάλογο με τους αρμόδιους Φορείς (Κόμματα, Νομικές Σχολές, Δικηγορικούς Συλλόγους, Συνταγματολόγους κ.λπ) και να τεθούν για προβληματισμό και συζήτηση οι προς αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος. Συγκεκριμένα, ο πρώην Υπουργός, ο οποίος, σημειωτέον, έχει συμμετάσχει στις αρμόδιες Επιτροπές τόσο του Κόμματός του, όσο και της Βουλής για τις αναθεωρήσεις του 2000/2001 και του 2007/2008, εισηγείται την Αναθεώρηση 16 βασικών διατάξεων του Συντάγματος, ενώ στην πρότασή του έχει συμπεριλάβει και σχετική συνοπτική αιτιολογία για κάθε αναθεωρητέα διάταξη, όπως και την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να γίνει ο διάλογος και ο προβληματισμός, για τελική διατύπωση του κειμένου των αναθεωρήσεων. Πάντως, οι προτάσεις του θίγουν ορισμένα από τα πιο καυτά ζητήματα της επικαιρότητας, καθώς και ορισμένα άλλα θέματα, που έχουν κατά καιρούς προκαλέσει έντονες δημόσιες συζητήσεις.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Οι κυριότερες διατάξεις του Συντάγματος, την αναθεώρηση των οποίων προτείνει ο κ. Φούσας είναι οι εξής:
• Αρθρο 16: Να επιτραπούν και στη Χώρα μας τα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια. Κατοχύρωση του πανεπιστημιακού ασύλου μόνο για τους φοιτητές και καθηγητές και κατάργησή του για τους εξωπανεπιστημιακούς.
• Αρθρο 29: Διαφάνεια των πολιτικών Κομμάτων και των υποψηφίων Βουλευτών (Αντικειμενικός έλεγχος και κυρώσεις).
• Άρθρο 32: Αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τις εθνικές εκλογές.
• Άρθρο 41 και 2: Κατάργηση της διάταξης, περί δυνατότητας του Πρωθυπουργού να προτείνει στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας εθνικές εκλογές για δήθεν «Εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας».
• Άρθρο 51: Μείωση του αριθμού των βουλευτών από 300, που είναι σήμερα, σε 150 ή 200 και αυτό ιδίως, λόγω μεταβίβασης πλέον πολλών αρμοδιοτήτων στους νέους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας κατά τον «Καλλικράτη».
• Άρθρο 62: Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και του ακαταδίωκτου των Βουλευτών.
• Άρθρο 81-83: Ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του Βουλευτού και Υπουργού. Καθιέρωση θητείας για τους Υπουργούς.
• Άρθρο 86: Αναθεώρηση της διάταξης αυτής και αλλαγή του νόμου περί ποινικής ευθύνης Υπουργών και ιδίως κατάργηση της ειδικής και σύντομης παραγραφής των αδικημάτων τους.
• Άρθρο 90 και 5: Επιλογή των Ηγεσιών των Ανώτατων Δικαστηρίων.
• Άρθρο 100: Ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου
• Άρθρο 103: θέμα μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και αξιολόγησή τους.