Τριάρι και Τεσσάρι και για Επαγγελματική στέγη

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ τριάρι επί της Κασσοπίτρας 4, και τεσσάρι επί
της Β.Κωνσταντίνου 30 (και για επαγγελματική στέγη) πλήρως
ανακαινισμένα (διπλά τζάμια, αυτόνομη θέρμανση, λίγα κοινό-
χρηστα).

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681027172, 6974381512