Έρχεται και το νομοσχέδιο για τα κλειστά επαγγέλματα

 

      Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να πάρει την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου το νομοσχέδιο το οποίο θα αντιμετωπίζει τους βασικούς περιορισμούς σε πέντε βασικά κλειστά επαγγέλματα:

 

– Το επάγγελμα του νομικού, για το οποίο προβλέπεται η κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής, με στόχο την τόνωση του ανταγωνισμού, αλλά και       ο εδαφικός περιορισμός για την εξάσκηση του επαγγέλματος που διαφυλάσσεται από τους τοπικούς συλλόγους.

– Το επάγγελμα των συμβολαιογράφων, στο οποίο αναμένεται να αρθούν οι περιορισμοί στην είσοδο και την άσκηση του συγκεκριμένου    επαγγέλματος και να αρθούν οι ελάχιστες τιμές επί συμβολαιογραφικών πράξεων.

– Το επάγγελμα των φαρμακοποιών, για το οποίο προβλέπεται η άρση του ελάχιστου περιθώριο κέρδους για τα είδη τα οποία εμπορεύονται.        Δεν τίθενται για το συγκεκριμένο κλάδο θέματα απελευθέρωσης αδειών, αφού η κάλυψη σήμερα σε όλα τα σημεία της χώρας θεωρείται          επαρκής.

– Το επάγγελμα των μηχανικών και των αρχιτεκτόνων, για το οποίο επίσης υπάρχει θέμα με τις κατώτερες αμοιβές και τα πάγια τέλη υπέρ του      κλάδου, τα οποία αναμένεται να καταργήσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας.

– Το επάγγελμα του ορκωτού λογιστή, για το οποίο υπάρχει ορισμένη κατώτερη αμοιβή, η οποία και θα καταργηθεί.

 

   Όλοι οι παραπάνω κλάδοι έχουν δηλώσει ετοιμότητα για να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου.