Πρέπει να γίνει πιο παραγωγική η ελληνική οικονομία

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική περί τα οικονομικά εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στα Γιάννινα, με πρωτοβουλία της κεντρικής διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς.

Στο Grand Serai – Ξενία συναντήθηκαν μέτοχοι και Ηπειρώτες επιχειρηματίες, προς τους οποίους κορυφαία στελέχη της Πειραιώς, με την ευκαιρία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, ανέλυσαν τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την Ευρωζώνη, καθώς και τις πολιτικές που υλοποιεί το Ίδρυμα στο νέο περιβάλλον, με γνώμονα τα συμφέροντα των μετόχων της, των πελατών της και της εθνικής οικονομίας.

Κύριος ομιλητής στην χθεσινοβραδινή εκδήλωση ήταν ο καθηγητής (πρώην Υπουργός) κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, οικονομικός Σύμβουλος της Τράπεζας, ο οποίος στην μεστή ομιλία του, μεταξύ άλλων, τόνισε τον αναντικατάστατο ρόλο του ευρώ, για την σταθερότητα και την αντοχή των ευρωπαϊκών οικονομιών και απέρριψε κατηγορηματικά τα κακόβουλα σενάρια εγκατάλειψης του κοινού νομίσματος, τα οποία μόνο κακό προκαλούν.

Ακόμη περιέγραψε με ανησυχία τις ανισορροπίες που υπάρχουν στο εσωτερικό της Ευρωζώνης, στα εμπορικά ελλείμματα και πλεονάσματα των χωρών του Νότου και του Βορρά αντίστοιχα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μιας παραγωγικής στροφής της ελληνικής οικονομίας, με περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής CEO του Ομίλου κ. Στ. Λεκκάκος, παρουσίασε το μακρο -οικονομικό περιβάλλον στην χώρα μας και την πολιτική των ελληνικών τραπεζών στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Τόνισε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις σταδιακής επανάκαμψης της εμπιστοσύνης στην πορεία της ελληνικής οικονομίας στη συνέχεια και αυτό φαίνεται τόσο από την αντιστροφή της διαρροής καταθέσεων προς το εξωτερικό, όσο και από την σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού.

Ο κ. Λεκκάκος τέλος περιέγραψε την αναπτυξιακή πολιτική του Ομίλου Πειραιώς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην χρηματοδότηση σημαντικών επενδύσεων και την τόνωση της επιχειρηματικότητας, κυρίως σε καινοτόμους τομείς όπως για παράδειγμα οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας κ.λ.π.

Εκ μέρους της τράπεζας ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρ. Αντωνιάδης, παρουσίασε αρχικά τις τελευταίες εξελίξεις στην αναδιοργάνωση του Ομίλου και τους κανόνες τραπεζικού δανεισμού στο νέο περιβάλλον, για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την μείωση των επισφαλειών.